• +381 11 369 11 87
  • +381 11 2650 520

Regulacija Infracrvenog panela

Iako zračeći paneli većinu svoje toplotne energije odaju u obliku IC zračenja, njihov rad tokom zagrevanja se obično kontroliše regulacijom, koje se manifestuje povećanjem temperature u prostoru u kom se nalaze grejni paneli.

Kontrola temperature prostora

Moguće je dizajnirati sistem koji će kontrolisati posebno svaku pojedinačnu sobu gde je instalirano grejanje IC panelima. Grejni prostor može biti, u zavisnosti od njegove veličine i načina upotrebe, regulisan kao jedna celina, ili se mogu podeliti na zone u kojima mogu IC paneli biti uključeni pojedinačno prema potrebi. Najčešći oblik regulacije grejnih panela su sobni termostati (analogni, digitalni ili bežični), koji se ugrađuju direktno u prostoriju sa grejnim pločama. Regulacija se takođe može dizajnirati na složeniji način, uz upotrebu centralne regulacija.

Postavljanje termostata

Regulatori treba da budu postavljeni tako da ne budu direktno izloženi zračenju IC , niti na njih utiče direktno sunčevo zračenje, ili drugi direktni izvor toplote ili hladnoće. Tipično se nalaze na unutrašnjim zidovima na visini od oko 1,2 m iznad poda. Za industrijske primene ili u slučajevima kada a potreban je viši nivo zaštite od prašine i vode potrebno je koristiti industrijski sobni termostat.

Uključivanje regulacije

Zonskim grejanjem, kada se ljudi u definisanim prostorima posebno greju zračenja, grejni paneli se obično uključuju ručno, prema subjektivnom osećaju korisnika u pogledu temperature. Ručnim prebacivanje može se poništiti drugim regulatornim uređajima - na primer, vremenskim prekidačem kako se paneli ne bi nehotično uključi u vreme kada se zagrevano područje ne koristi, ili sobnim termostatom, koji omogućava uključivanje samo grejnih panela koji nisu dostigli zadatu temperatura. Tokom regulacije niskotemperaturnih i visokotemperaturnih panela u osnovi važi isto pravilo.

Električne instalacije

Sa stanovišta električne instalacije krugovi grejanja u razvodnoj tabli treba nezavisno zaštititi osiguračima a njihovo bipolarno prebacivanje takođe mora biti zaštićeno.

Ukoliko imate dilemu u odabiru termostata, naš stučni tim vam može pomoći!
>> KONTAKTIRAJTE NAS <<